Sản phẩm khuyến mãi

Nến thơm xuất khẩu Úc

Nến hũ thủy tinh Sonoma

Nến hũ Mỹ - 3 tim

Nến hũ xuất khẩu Mỹ

Tinh dầu Hoa Sứ

Tinh dầu hoa sứ

Nhang thơm

Nhang, Trầm thơm - Aromatic Incense

1

Nhang thơm

Ống nhang kèm voi sứ cắm nhang. Các mùi hương: lavender, rose, lemongrass, orchid, orange, ylang ylang, citronella, ocean, jasmine

Trầm ngũ sắc

Xuất xứ: Thái Lan

Nhang thơm Thái Lan

Xuất xứ: Thái Lan

Mô tả: nhang có màu đen, hương trầm Ấn Dộ, thời lượng đốt 40 phút

Nhang ngũ sắc Thái Lan

Xuất xứ: Thái Lan

Mô tả: nhang ngũ sắc gồm 5 loại hương hoa

Nhang thơm Thái Lan

Xuất xứ: Thái Lan